70 let s Dopravním podnikem města Děčína

V roce 1950 vzniknul Dopravní podnik města Děčína, jedná se o období více než jedné celé generace lidí, kteří zde pracovali, ale také o časový úsek výrazného technického pokroku. Nová publikace 70 let s Dopravním podnikem města Děčína navazuje dvě předchozí, 50 let městské hromadné dopravy v Děčíně z roku 2020 a Dopravní podnik města Děčína 1950 – 2005. Obě velmi podrobně mapují historický vývoj děčínského dopravního podniku, včetně období ještě před jeho vznikem.

Autorský tým obou předchozích publikací, složený ze zapálených milovníků dopravy, velmi precizně zpracoval obsahovou část včetně množství nejrůznějších, nákresu, plánků a obrázků a dobových fotografií. Je velká škoda, že publikace vyšly pouze v limitovaném nákladu 1 500 výtisků a dnes jsou prakticky již veřejnosti nedosažitelné. Jedná se o historicky velmi cenné materiály dokumentující nejzajímavější momenty vývoje děčínské veřejné hromadné dopravy.

Shodou okolností se nám podařilo objevit první publikaci z roku 2000 ve formátu pdf a tak máme možnost ji zveřejnit, aby se po dvaceti letech opět dostala mezi milovníky a příznivce dopravy. Pokud vás skutečně zajímá historie vzniku veřejné dopravy v Děčíně, kde již první zmínky o pravidelných linkách pochází z roku 1906, tak si prosím stáhněte - odkaz ZDE.

Autorsky se na knize tehdy podíleli, Bohumil Bárta, František Cvrk, Jan Horník Bohumil Krivý, Lubomír Kysela, Václav Novotný, Vlastimil Pažourek a Vojtěch Wolf, který byl zároveň vedoucí autorského kolektivu a vydavatel. Všem pánům patří velké poděkování za krásné nostalgické čtení knihy, kterou tak obdivuhodně s velkou dávkou důslednosti společně vytvořili.

Nová publikace 70 let s dopravním podnikem města Děčína navazuje v historické části na předchozí publikace a nově také popisuje události v období šestnácti let, od roku 2006 až do roku 2020. Ve stoleté historii motorismu je právě těch posledních dvacet let nejproduktivnějších v oblasti pokroku a inovací ve vývoji automobilů a dalších technologií souvisejících přímo s dopravou. Podobně, jako teprve před nedávnem jsme opustili geniální edisonovu žárovku a nahradili ji, takřka po 140 letech, jinými daleko úspornějšími zdroji světla, tak podobně se asi jednou rozloučíme se spalovacími motory, které z největší pravděpodobností nahradí elektrické nebo případně i vodíkové pohony. Zatím však není na stole stoprocentní alternativa plně elektrické varianty dopravy a tak v nejbližších období můžeme očekávat nejrůznější mix pohonů, kdy ještě určitou dobu budou převládat vozidla s klasickým spalovacím motorem, které jsou z ekonomického hlediska, stále pro nás nejefektivnější.

Při psaní kapitol novodobé historie děčínského dopravního podniku si teprve uvědomujeme, jak obrovský pokrok v modernizaci se tady v posledních období udál. Stupňuje se celoevropský tlak na zpřísňování emisních norem u motorových vozidel, autobusy nevyjímaje. Současná povinná emisní norma u nových vozidel Euro 6D je na samé hranici, které jsme u spalovacího motoru v čistotě spalin ve výfukových plynech schopni patrně dosáhnout a je zřejmé, že je budeme muset začít nahrazovat jinými druhy pohonu. Čistota provozu, však není jediný současný parametr při provozování dopravy, jsme v období, kdy se klade mimořádný důraz na digitalizaci, komfort cestování, ekonomiku provozu a v neposlední řadě i bezpečnost.

V dopravním podniku města Děčína k výrazným kvalitativním změnám ve vozovém parku dochází již od roku 2000, kdy se poprvé v ulicích Děčína objevilo prvních pět stoprocentně nízkopodlažních autobusů Karosa – Renault City Bus s evidenčními čísly 186, 187, 188, 189, 190. Děčín po příkladu evropských měst postupně přechází na komfortní nízkopodlažní dopravu. V roce 2003 nakoupil dopravní podnik první dva velkokapacitní, nízkopodlažní městské autobusy Mercedes – Benz Citaro 0530L Euro 3 evidenční čísla 601 a 602, další již třetí Citaro 0530L s číslem 603 bylo zakoupeno hned v následujícím roce 2004. Za období let 2003 až 2015 nakoupil děčínský dopravní podnik 36 autobusů Mercedes – Benz, modely Citaro 0530, 0530L a Conecto a stal se ojedinělým a největším provozovatelem městských autobusů Mercedes – Benz v rámci dopravních podniků v České republice.

Naprosto zlomový je však rok 2018, ve kterém dochází k největší jednorázové obměně vozového parku v historii dopravního podniku, kdy nakoupil celkem dvacet jedna nových, nízkopodlažních, plně klimatizovaných autobusů MAN Lion's City, osmnáct v klasickém provedení dvanáct metrů a tři kloubové osmnáct metrů dlouhých. Všechny nové autobusů jsou s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a splňují současnou nejpřísnější ekologickou normu Euro 6. V roce se 2019 se flotila rozšiřuje o dalších pět minibusu Iveco Dekstra LF 38 Euro 6 také s pohonem CNG.

Tištěná publikace 70 let s Dopravním podnikem města Děčína, podobně jako dvě předchozí, je shrnutím nejdůležitějších událostí v určitém časovém úseku. Elektronická část na internetu je volné pokračování a doplnění dalších informací, vzniká postupně a prakticky není ničím omezená. Informace o událostech je možné podle potřeby a chuti přidávat postupně. Zájem o historii dopravy stále roste, nejen u pamětníků, ale také u mladé generace. Věříme, že zveřejněné informace a fotografie zvýší povědomí městské dopravě v Děčíně.

Městská doprava logo © 2022 Vydavatelství WOLF, web by Miloslav