Čistě autobusový provoz, 1973 – 2020

  • Změny a úpravy linkového vedení autobusů
  • Odbavování cestujících
  • Stará vozovna

Autor textu Ing.Bohumil Krivý, dopravní senior konzultant
obrázky: archiv autora

Po ukončení provozu trolejbusů 14. prosince 1973, následující den převzaly veškerou městskou a příměstskou dopravu v Děčíně autobusy. Vedle oblíbených vozů Škoda 706 RTO pak dodávky moderních velkoprostorových autobusů typu Karosa ŠM 11. Dále byly k dispozici verze zájezdové i linkové - dvoudvéřové. Městské linky přestaly být vázány na trolejovou síť a umožnily změny v prodloužení, nebo operativně měnily původní trasy.

V druhé polovině 70. let minulého století reagoval dopravní podnik na nárůst přepravní kapacity pořizováním kloubových autobusů. První zakoupené „kloubáky“ byly maďarské Ikarusy typu 280.08. Na linkách DP se objevily také dvoudvéřové typu 280.10 převzaté od ČSAD při delimitaci linek do Boletic a Nebočad. Další kloubové autobusy po roce 1990 dodávala Karosa Vysoké Mýto. V roce 1982 začal dopravní podnik nakupovat autobusy nové generace typu Karosa 700. První nízkopodlažní autobusy byly zakoupeny v roce 1996 opět z Maďarska, typ Ikarus 412.02. Další nízkopodlažní městské autobusy byly kupovány ve Vysokém Mýtě, typ Karosa-Renault City Bus v roce 2000.

Autobusové linky

Nové Linky

Trasování nově zavedených linek MAD po ukončení trolejbusového provozu.

Linka č. 4 od 21.2.1976   od Hlavního nádraží okolo Výtopen ulicí Slovanskou na Letnou. Ukončena objezdem ulicemi Slezskou, Bukurešťskou a Řeckou.
Zpět alternativně jako linka č. 3 do Rozběles na konečnou Kotva.

Linka č. 7  do Želenic od Bažantnice ulicemi U Tvrze, Za Bažantnicí s ukončením objezdem ulic Žateckou, Novoměstskou a Bílinskou do Krásnostudenecké ulice od 1. ledna 1981.
Zpět vedena směrem k Nemocnici po trase linky č.1 nebo č.3 přes Rozbělesy.

Odbavování cestujících 1950 – 2005

Doplnění kapitoly od zahájení provozu dopravního podniku.

Interiéry salonu trolejbusů i autobusů měly zpočátku ( včetně první Tr 7 ) podélné uspořádání polstrovaných lavic. Další vozy již většinou uspořádání sedadel příčné 2 + 1. Usměrněný nástup cestujících byl zadními, většinou čtyřkřídlými dveřmi. Zavedením samoobslužného provozu v roce 1962 byly pokladny odstraněny a na čelech vozidel přibylo výrazné označení S. Nástup cestujících byl změněn. Do vozu se nastupovalo předními dveřmi, které byly nejužší, pouze se třemi křídly. To přineslo určité zdržování nástupu frekvence a prodloužení cestovních dob. Systém se používal do roku 1978, kdy bylo zavedeno mechanizované odbavování cestujících MOC. Od 1. července 1978 mohli cestující nastupovat všemi dveřmi, později byly přední u řidiče určeny pouze pro výstup. Od 2. října 1993 se usměrněný nástup cestujících vrátil opět do předních dveří u řidiče. Tento systém trvá dosud.

Původní vozovna v proměnách času 1950 – 2005

Továrna na výrobu asfaltové lepenky a eternitu firmy Josef Umlauft & Co. v Podmoklech se v roce 1950 stala první vozovnou vzniklého dopravního podniku. Pravá část areálu připadla VPZ – velkoobchodu potravin, tovární vlečka připadla n.p. ELEKTROODBYT. Areál uprostřed se stal vozovnou, komín vpravo vzadu je kotelna, která sloužila ještě i dopravnímu podniku. Patrový dům na Dělnické ulici v popředí vpravo byl služební byt garážmistra. Dopravní podnik si získané prostory postupně upravil pro potřeby garážování, údržby a oprav trolejbusů a autobusů. Přibyla měnírna M 3 a zázemí pro údržbu trolejového vedení.

Městská doprava logo © 2021 Vydavatelství WOLF, web by Miloslav