Navazujeme na první kapitolu tištěné publikace zmiňující se o samotném městě Děčín, kam nás přivedl především zájem o dopravu.

Autor textu: Zdeněk Nesveda, foto: archiv autora

Statutární město

Děčín je nejníže položené české město s mimořádně zajímavou historií, geografickým rozložením a výjimečným přírodním prostředím, ve kterém se nachází. Vytvořili jsme soubor zajímavých informací získaných z nejrůznějších zdrojů. Byla by chyba Děčín někdy nenavštívit, určitě vás nadchne nádhernou scenerií a množstvím možností kulturního a sportovního vyžití. V tištěné publikaci se zabýváme sedmdesátiletou historií vzniku Dopravního podniku města Děčín, v elektronickém pokračování nás zajímá nejen historie dopravy, ale i současnost, život a kultura pulsujícího města. Děčín je nejen atraktivní turistické místo, ale dobré místo pro plnohodnotný život s velkým množstvím pracovních příležitostí a možnostmi vzdělání. Na své si zde přijdou milovníci dopravy, prolíná se zde silniční, železniční a říční doprava. Děčín má v současnosti 48 594 obyvatel, rozkládá se na ploše 118,04 km², skládá se 35 městských částí a v nejnižším bodě je pouhých 135 m nadmořské výšky. Leží na soutoku řek Labe a Ploučnice, Labe rozděluje město na dvě poloviny. Děčín je také nazýván Zeleným městem a je branou do přírodní rezervace národního parku České Švýcarsko.

Všechno co popisujeme v této částí publikace o samotném městě Děčín, spojuje jedno a tím je veřejná doprava. Právě tady si uvědomíme, jak dobře fungující doprava je důležitá pro správný každodenní chod města, ať se jedná o dopravu návštěvníků - turistů, zaměstnanců průmyslových podniků, nebo žáků a studentů škol. Právě zde má nezastupitelnou roli Dopravní podnik města Děčína, který je začleněn do integrovaného dopravní ho systému Ústeckého kraje (DÚK), zahrnujícího železniční, autobusové a lodní linky a některé další MHD v Ústeckém kraji. DUK pokrývá celé území ústeckého kraje a na některých místech přesahuje i do krajů sousedních.

Zámek Děčín

Nepřehlédnutelnou dominantou města je výstavný zámek, nacházející se na vysoké skále tyčící se z břehu Labe, je situován na skalnatém ostrohu nad soutokem Labe s Ploučnicí a patří mezi nejvýznamnější památky v severních Čechách. Pokud Děčín navštívíte, můžete se těšit nejen na úchvatné pohledy na zámek samotný, ale také zajímavé prohlídky interiérů. Česká republika disponuje mnoha památkovými objekty a zámek v Děčíně patří mezi ty vůbec nejstarší. Jeho historie sahá zřejmě až na konec 10. století, kdy se písemné prameny zmiňují o tzv. děčínské provincii, jež měla jako správní centrum dřevěné hradiště vybudované na skalním masivu, tedy na místě současného zámku. Úkolem objektu byla ostraha především labské obchodní cesty, kde se například vybíralo clo z přepravy soli. První písemná zmínka vyloženě o hradišti pochází z roku 1128. Pokud vás historie děčínského zámku skutečně zajímá, mnoho dalších informací najdete zde: https://www.zamekdecin.cz/

Po staletí nejdříve sloužil jako románský a gotický hrad Přemyslovců, později přešel do vlastnictví rytířů z Bynova, kteří jej přestavěli v zámeckou renesanční perlu Děčína. Po jejich odchodu do zahraničí z důvodu protestantského vyznání odkoupili zámek Thunové. Později byl zámek rozšířen v barokním stylu a přestavbu provedl známý architekt G. B. Santini. Mezi návštěvníky Děčínského zámku najdeme celou plejádu slavných hostů, stačí si vzpomenout třeba jen na Fryderika Chopina, který zde složil svůj známý Děčínský valčík. Na zámku byla jedna z největších knihoven v kraji, kterou zde zřídili Thunové a zámek se stal centrem kultury a vzdělanosti, kam jezdili učenci zdaleka. Na zámku také sídlili v době okupace ruští vojáci, kteří zde měli kasárny a ve sklepeních také vojenské sklady. Od té doby zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí a nabízí své krásy a také krásy zámeckých zahrad zvědavým návštěvníkům.

Prohlídková trasa zámku je zřízena v reprezentativním křídle a zavede vás do soukromých apartmá zámku a do společenských místností v prvním patře. Je zde zachováno množství původního vybavení, k nejzajímavějším patří Modrý sál s nástěnnými malbami a Věžový kabinet s úchvatným výhledem. Součástí prohlídky je také zámecká konírna. Nezapomeňte ani na prohlídku přilehlé terasovité Růžové zahrady se salou terrenou ze 17. století s freskami od italského malíře Braggalia. Můžete navštívit také dvě výstavy – expozici hraček a výstavu Nálezy ze staré věže. V prostorách zámku najdete expozici Oblastního muzea v Děčíně. Celou prohlídku zámku můžete zakončit v malebných interiérech zámecké kavárny.

(zdroj: Region České Švýcarsko - https://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-zajimavosti/hrady-a-zamky/decinsky-zamek/)

Historický vodočet na Mariánské skále

Do tamní strmé stěny zámecké skály byly pravděpodobně již ve středověku vyznačovány úrovně velkých povodní, které ohrožovaly majetek a životy zdejšího obyvatelstva. Na skále jsou spolehlivě zaznamenány největší povodně od 17. století. Nejvyšší hladinu v historicky známé době dosáhlo Labe v Děčíně v roce 1845. Poslední velká voda zaznamenaná na děčínském vodočtu z roku 2002 byla jen o několik centimetrů nižší. Děčínský vodočet je cennou hydrometrickou památkou a ve střední Evropě nemá srovnatelnou obdobu.

Pastýřská stěna

Přímo naproti zámku na levém břehu Labe, v městské části Podmokly se nachází další dominanta města, skalní masiv Pastýřská stěna. Na jeho vrcholku je jedna z nejkrásnějších vyhlídek v Česku. Kromě krásného výhledu zde také můžete posedět ve výletní restauraci s letní terasou, která je také přezdívaná jako „Nebíčko“. Nebíčko, jak se tomuto místu lidově říká, zde stojí již od roku 1892, původně zde byla dřevěná budova, než ji v roce 1905 nahradil kamenný hostinec s rozhlednou v podobě módní napodobeniny romantického hradu. Masivní skálou také prochází železniční tunel.

Na vrchol Pastýřské stěny máte možnost se dostat hned několika způsoby, pěšky klikatou cestou ve strmém svahu, která vám během výstupu poskytne množství nádherných výhledů. Další možností je vystoupat po několika po horolezeckých trasách přímo z nábřeží. Ještě v devadesátých letech zde fungoval unikátní výtah. Provozovaný byl Dopravním podnikem města Děčína do roku 1994. Jeho provoz byl však ztrátový a využíval se daleko méně, než se původně čekalo. Výtah vykazoval od počátku množství závad (z nedostatku financí byl použitý nevhodný typ výtahu používaný tehdy v panelových domech) a je více než dvacet let mimo provoz a patrně již nikdy nebude zprovozněn.

Na protějším břehu máte jako na dlani Zámek a pod ním soutok Labe a Ploučnice. Vidíme odtud i několik silničních a železničních mostů. Patrně ten nejvýznamnější je Tyršův most v roce 1933 nahradil řetězový most císařovny Alžběty. Tento řetězový most byl postaven v roce 1855, protože Děčín nutně potřeboval spolehlivé spojení s Podmokly na levém břehu Labe, kudy v té době procházela železniční trať z Prahy do Drážďan dokončená v roce 1851. Nástupem automobilové dopravy přestal řetězový most technicky i kapacitně vyhovovat. Z úsporných důvodů byla vybrána varianta s náhradou mostní řetězové konstrukce za moderní ocelovou, nýtovanou, obloukovou mostovku na upravených pilířích původního mostu. Zakázku na stavbu tehdy získala ve veřejné soutěži akciová společnost Škodovy závody v Plzni.

(zdroj: Region České Švýcarsko- https://www.region-ceskesvycarsko.cz/o-nas/)

Via Ferrata

Jednou z možností jak se dostat vrchol Pastýřské stěny je zmiňovaná horolezecká trasa Via Ferrata v srdci Děčína naproti děčínskému zámku přes řeku Labe. Zprovozněna byla v dubnu roku 2014. Od té doby do současnosti vzniklo celkem 16 různých cest s různými stupni obtížnosti. Je volně přístupná a zdarma, platí se pouze za zapůjčení nutného vybavení (ferratového setu). Z důvodu bezpečnosti je zakázáno lézt v případě, že prší, či je stěna vlhká. Je vhodná pro fyzicky zdatné jedince bez horolezeckých zkušeností a zvládnou jí i sportovně nadané děti. Můžete si domluvit zkušeného průvodce, který vám vysvětlí vše, co budete potřebovat.

Co je to Via Ferrata?

Název Via Ferrata pochází z italštiny a v překladu znamená zajištěná cesta. Jde o zajištěnou cestu skrz náročný horský terén, která je opatřena jistícími lany, zábradlími a stupačkami a dalšími pomůckami tak, aby ji mohl zdolat i nezkušený lezec. Tyto cesty mohou být různě náročné a u nás se značí podle rakouského vzoru (A – nejsnadnější, po E – nejobtížnější).

16 cest různých obtížností

Na cestách se vyřádí jak zkušení lezci, tak amatéři, kteří jsou na ferratě poprvé. Před návštěvou si vyberte vhodnou cestu a prostudujte plánek.

Obtížnost cest je značena písmeny od A do E, kdy A představuje nejlehčí cestu a E označuje nejnáročnější cesty, které jsou vhodné pouze pro zkušené horolezce. Jedná se především o jednosměrné cesty, sestup je pak přes vyznačené okolní turistické stezky.

ZOO Děčín

Zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku 1949. Založena však byla již o rok dříve. Vznikla z iniciativy skupiny milovníků zvířat, kterou kolem sebe soustředil podmokelský obchodník a zoolog Ludvík Grác. Vybralo se pro ni úžasné místo v překrásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně, kde v letech 1919 - 1925 provozovala podmokelská Pilzova divadelní společnost lesní divadlo, a kde v roce 1936 vystavěl Horský spolek pro České Švýcarsko mládežnickou ubytovnu. Ta se později stala sídlem správy zoo i několika teplomilných druhů zvířat.

Zřízení zoo předcházelo podání návrhu na městský národní výbor. Návrh byl přijat a děčínští občané se s nadšením pustili do budování. Vše se stavělo převážně brigádnicky, mnohdy ale chyběly finanční prostředky a také zkušenosti. V době vzniku děčínské zoo totiž byly v Československu jen čtyři zoologické zahrady, pouze dvě z nich pak byly založeny už před válkou.

Pro cestu do ZOO máte možnost využít městské dopravy. Linka č. 216 - spojuje děčínskou zoologickou zahradu se zámkem. Provoz zajišťuje nízkopodlažní městský minibus s kapacitou 15 sedících a 23 stojících cestujících. Službu provozuje Dopravní podnik města Děčína a při placení lze využít i jejich předplacených jízdenek.

Trasa:

Hlavní nádraží (stanoviště č. 1) - ZOO Děčín – Hlavní nádraží – parkoviště - Tyršův most – Tyršova – Masarykovo náměstí – Myslbekova - Zámek – Myslbekova – Masarykovo náměstí – Tyršova - Labské nábřeží – parkoviště - Hlavní nádraží (stanoviště č. 1) – ZOO Děčín - Hlavní nádraží (stanoviště č. 1).

Více informací o děčínské ZOO najdete zde: https://www.zoodecin.cz/

Region České Švýcarsko v blízkosti Děčína

Turistické průvodce, lákají turisty do atraktivní oblasti České Švýcarsko a město Děčín je považováno za vstupní Bránu. V letní sezóně odjíždí Hřenska velké množství autobusových spojů včetně cyklobusů a také regionální vlaky a také lodě.

Milovníci aktivního vyžití jistě uvítají nepřeberné množství turistických a cyklistických stezek, lezení po skalách, jízdu na kánoi kaňonem řeky Labe, probádání jeskyní nebo si mohou zde zahrát golf. Děti si jistě zamilují jízdu parníkem po Labi. V národní parku návštěvníci najdou unikátní přírodu, nádherné pískovcové skály, divoké soutěsky, lesní jezírka, skalní hrádky, rozhledny, dech beroucí vyhlídky, krásnou lidovou architekturu a zalesněné vrcholky hor.

„Není divu, že právě zde v 19. století vznikaly první české turistické spolky, horolezecké skupiny nadšenců a milovníků skal.“

Pokud se skutečně rozhodnete oblast navštívit, budete obdivovat nejen takové dominanty jako například Pravčickou bránu, soutěsky řeky Kamenice, vyhlídky na vrcholcích skal, procházky skalními městy, ale také možnost se vydat do Saského Švýcarska na největší pevnost v Evropě Koenigstein, na proslulý kamenný most Bastei nebo můžete svůj výlet si prodloužit až nedalekých Drážďan, jež jsou pro svoji historickou hodnotu zapsány na seznamu UNESCO.

(Zdroj.: Region České Švýcarsko- https://www.region-ceskesvycarsko.cz/o-nas/)

Děčín a Smart City

Smart City chápeme jako komplexní soubor nejrůznějších opatření a uvádění do praxe chytrých technologií v nejrůznějších oblastech veřejného městského života. Neexistuje však jednotný recept, jak takovou koncepci vytvořit a je třeba „ušít“ na míru soubor efektivních řešení pro každé, město nebo lokalitu zcela individuálně na základě místních podmínek. Jednou z klíčových oblastí Smart City je energetika, dále potom námi sledovaná doprava včetně elektromobility, jak ve veřejné, tak i v individuální oblasti. Možností různých smart programů je mnoho a stále s vývojem ve společnosti přibývají další, zmínit můžeme například veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, komunikační, informační, řídicí a parkovací systémy a systémy pro řízení a monitorování integrované dopravy.

Na začátku června 2020 schválila rada města Koncepci Smart City Děčín. Tento dokument je pro město vodítkem, jakým způsobem realizovat Smart City projekty, jejichž cílem je racionální využití chytrých technologií pro zlepšení života občanů ve městě.

Koncepce definuje klíčové oblasti, na které by se mělo město zaměřit, popisuje, jak organizačně Smart City zajistit, navrhuje způsoby financování a v neposlední řadě vybírá klíčové projekty, které by se měly realizovat.

Tvorbu koncepce řídil bývalý radní Ondřej Smíšek, který ji představil zastupitelům na konci června. Mezi partnery Smart City patří vysoké školy ČVUT a UJEP, dále Ústecký kraj nebo Okresní hospodářská komora. Hlavními tématy, kterými se koncepce zabývá, jsou doprava, energetika a občanská vybavenost.

Pilíř Doprava

řeší nasazení “inteligence” do dopravní sítě. Navrženými projekty směřuje k cíli bezpečné, nízkoemisní a efektivní dopravy. V současné době se finalizuje žádost o podporu v rámci Operačního programu Doprava na tzv. inteligentní dopravní systém. Díky tomuto projektu bude město získávat informace o intenzitě a skladbě dopravy v Děčíně a bude mít přehled také o obsazenosti vybraných parkovišť, což bude podkladem pro vybudování parkovacího navigačního systému.

Pilíř Energetika

směřuje ke zvyšování energetické efektivity a tím ke snižování spotřeby energií a finanční úspoře. V současné době probíhá pilotní projekt Automatizovaný systém prevence havárie vody, který hlídá okamžitý únik vody v budově a hlásí pomocí sms zprávy případné překročení nastaveného hodinového limitu správci budovy. Díky tomu je možné okamžitě jednat. Technologie je prozatím nasazena ve 4 lokalitách a počítá se s jejím rozšířením do všech budov ve vlastnictví města. Dalšími projekty, které jsou ve fázi příprav, jsou např. EPC projekty, které umožní snížení spotřeby energií v některých městských budovách nebo využití fotovoltaické energie.

Pilíř Občanská vybavenost

zahrnuje především tématiku vztahu města k občanům. Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti městských služeb, zvýšení informovanosti občanů a jejich zapojení do dění ve městě. V současné době je podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt Portál občana města Děčín, na kterém by každý našel informace o aktuální situaci ve městě, novinky, mohl by nahlásit závady, zjistit, jak řešit některé životní situace a po přihlášení také některé situace bez nutnosti návštěvy úřadu vyřídit. Dalším projektem, který se postupně rozšiřuje, je Děčínská karta. Tu je možné od ledna tohoto roku využívat v MHD a od září také ve všech školních jídelnách.

(Zdroj: Statutární město Děčín - https://www.mmdecin.cz/cs/zpravy/deni-ve-meste/item/3356-decin-chce-vyuzivat-chytre-technologie-pro-zvyseni-kvality-zivota-svych-obyvatel)

Městská doprava v Děčíně.

Dopravní podnik města Děčína ročně přepraví vice než 6,5 milionu cestujících na pěti městských linkách. V současné době disponuje 57 autobusy, všechny jsou stoprocentně nízkopodlažní a velká část je s ekologickým pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Dopravní podnik v Děčíně úplně první začal využívat odbavení dopravní kartou již v roce 1997. Více informací získáte na portálu Sdružení dopravních podniků ČR – Máte mnoho důvodů… https://www.matehromaduduvodu.cz/decin

Celé historii Dopravního podniku města Děčína se věnuje nejnovější publikace z roku 2020 „70 LET S DOPRAVNÍM PODNIKEM MĚSTA DĚČÍNA“.

Železnice

I. tranzitní železniční koridor je název pro hlavní dálkový železniční tah mezi Děčínem a Břeclaví. Koridor prochází po následujících tratích Správy železnic:

(Schöna DB –) Dolní Žleb – Děčín (v jízdním řádu pro cestující trať 098)

Děčín – Ústí nad Labem – Kralupy nad Vltavou – Praha–Holešovice (tratě 090 a 091)

Praha-Holešovice – Kolín – Pardubice – Česká Třebová (tratě 010 a 011)

Česká Třebová – Svitavy – Brno (trať 260)

Brno – Břeclav – Lanžhot (– Kúty ŽSR) (část tratě 250)

Železniční koridor představuje tedy kromě významného vnitrostátního spojení také tranzitní spojení Berlína a Drážďan s Bratislavou, popř. Vídní. V tomto smyslu jde o část 4. panevropského koridoru. Celková délka koridorové tratě je 458 km.

Historie Dráhy

V roce 1850 společnost Severní státní dráhy ve vsi Weiher a Podmokly (dnes Děčín hlavní nádraží) postavila přechodovou pohraniční stanici mezi Rakouskem a Saskem. Ve stanici byla postavena provizorní hrázděná stavba, ve které byly společnosti NStB a saské dráhy, rakouský i saský celní úřad, policejní a poštovní úřad. Pro zaměstnance saské dráhy a celníky byly v roce 1852 postaveny tzv. saské domy. V letech 1864–1865 byla postavena novorenesanční výpravní budova podle projektu Carla Schumanna společnostmi StEG a královské Saské státní dráhy.

Současný provoz osobní dopravy

Ve stanici zastavují veškeré vlaky dálkové osobní dopravy EuroCity spojující Prahu s Berlínem, Hamburkem, popř. Kielem či Lipskem. Kromě výše uvedených relací zde zastavují rychlíky spojující Děčín s Prahou a Ústí nad Labem s Libercem a samozřejmě i regionální osobní vlaky.

Výpravní budova

Výpravní budova je zděná patrová podsklepená stavba s rizality, které jsou uprostřed a po stranách s přistavěnými pavilony. Stavba je postavena na otevřeném půdorysu písmene U z pískovcových kvádrů na bosované podezdívce a je ukončena valbovou střechou. Bosovaná jsou nároží, podlaží dělí kordonová římsa. Okna v přízemí jsou půlkruhově zaklenutá v profilovaných šambránách. Pod nimi jsou jednoduchá sklepní okna. Okna v patrech jsou sdružená obdélná v profilovaných šambránách a průběžnou podokenní římsou. Okna v pavilonech jsou v s půlkruhovým zakončením s šambránami s ušima a nadokenními římsami. Výpravní budova byla v roce 1998 prohlášena kulturní památkou ČR.

Tunely

Mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží a Děčín-Přípeř na trati 098 Děčín – Bad Schandau se nachází dva dvojkolejné tunely, které byly postaveny v roce 1849. Oba tunely zdobí kamenné portály v romantizujícím slohu, které zdobí korunní přímá římsa s obloučkovým vlysem a jsou ukončeny cimbuřím. Tunel Ovčí stěna (ev. č. 74) je ražen pod Pastýřskou stěnou v tvrdé pískovcové skále bez vyzdívky, je dlouhý 279 m. Následuje tunel Červená skála (ev.č. 75), který je ražen pod Špičákem v délce 143 m a je vyzděn.

(Zdroj: Wikipedie)

Lodní doprava po Labi v Děčíně

Lodní doprava je nejstarší způsob velkokapacitní dopravy na světě. Řeka Labe tvořila již v historii významný potenciál pro dopravní napojení území České republiky, zejména pak na námořní vodní cesty a jejich přístavy Labská vodní cesta je součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. Labe v úseku od státní hranice se Spolkovou republikou Německo po Ústí nad Labem je podle dokumentů OSN i EU zařazeno mezi základní úzká hrdla komerčně nesplavná. Důvodem je 40 km dlouhý úsek řeky od státní hranice se SRN, který má díky výrazné rozkolísanosti průtoků limitující význam pro splavnost a tím i efektivní využití celé labské vodní cesty z pohledu naší země. Každoročně je díky nízkým průtokům zastavena plavba v tomto kritickém úseku přibližně na 3 až 6 měsíců.

Fakta a mýty o záměru Plavební stupeň Děčín

V českých médiích se v posledních době objevila řada zavádějících informací, které poškozují v očích široké veřejnosti plánovanou stavbu jezu v Děčíně. Diskuze kolem tohoto tématu by však měla vycházet z pravdivých údajů a podložených a objektivních dat, jež se opírají o korektní odborné zdroje či nezávislé studie. Nejčastější tvrzení zde tedy uvádíme do kontextu, popř. doplňujeme další informace.

Důvody pro vybudování Plavebního stupně Děčín

Plavební stupeň Děčín je nejdůležitější stavbou na labské vodní cestě k jejímu plnému a hlavně ekonomickému plavebnímu využití. Labský dopravní koridor je pro mezinárodní obchod ČR klíčový, železniční a silniční doprava je ovšem již nyní zde na hranici své efektivní kapacity. Vodní doprava, pokud je plně funkční, účinně snižuje konkurenční ceny přepravy zboží na dopravním trhu. Pro obchod se zámořím jsou přitom ceny za přepravu z námořních přístavů do ČR rozhodující a přímo ovlivňují konkurenceschopnost podnikání a ceny dováženého zboží v ČR. Dosažitelnost děčínských přístavů a překladišť a také loděnice v Děčíně – Křešicích je pro lodní dopravu výrazně ovlivněna rozkolísaností průtoků vody na Labi a zejména dlouhými obdobími sucha, kdy je plavba zastavena. Zastavena je nejen plavba nákladní, ale také osobní a rekreační, přičemž na rozdíl od jiných úseků řeky je pro turismus tento atraktivní prostor zcela nedostupný. Zejména v letním období stále rostoucí segment plaveb velkých lodí s ubytováním turistů i výletních lodí, nemluvě o tisících malých plavidel putujících po evropské síti vodních cest, končí před státní hranicí v Německu a region Ústeckého kraje i další navazující regiony Čech jsou o tento druh rekreačních příležitostí ochuzeny.

Základní přístup k projektu Plavebního stupně Děčín

Projekt odstraní plavci proklínanou plavební úžinu Heger v centru Děčína pod Tyršovým mostem a celkově zkrátí období zastavené plavby z důvodu nedostatku vody na minimum. Umožní tak bezproblémový provoz ekologické vodní dopravy. Navrhované řešení zabezpečí podmínky pro plavební ponor 1,4 metru pro lodní dopravu po dobu 345 dní v roce, po 180 dní v roce bude průměrně zajištěn ponor nejméně 2,2 metru. Zlepšení plavebních podmínek prostřednictvím jednoho jezu a doplňkových opatření na tomto úseku řeky naplňuje obdobné parametry vodní cesty jako na navazujícím Labi v Německu. Řada studií renomovaných odborníků v minulosti prokázala nereálnost zlepšení plavebních podmínek výhradně pomocí dalších regulačních úprav toku. Nově navržená koncepce se pokouší o kombinaci řešení problémů splavnosti s komplexní revitalizací regulovaného vodního toku. Dosažené efekty představují nejen kompenzaci ztrát přírodního prostředí výstavbou jezu, ale také zlepšení současného stavu.

Technické řešení Plavebního stupně Děčín

Hlavním objektem je Plavební stupeň Děčín, umístěný v říčním kilometru 737,12 (původní plavební kilometr 98,88) v těsné návaznosti na současný přístav Děčín – Loubí. Při levém břehu pod železniční tratí Děčín – Drážďany je navržena plavební komora s délkou 200 a šířkou 24 metry včetně horní a dolní rejdy. Řečiště zaujímá jezová část o třech polích hrazených ocelovými hydrostatickými sektory. Pohyblivá jezová konstrukce umožní normální vzdutí v jezové zdrži na úrovni kóty 124,50 m n. m. Pro zachování migrace ryb a jiných živočichů přes jez se při obou březích vybudují rybí přechody a terestrické biokoridory. Při pravém břehu je navržen zcela mimořádný biokoridor šířky 30 m s kanálovým rybím přechodem (by-passem) o průtoku cca 10 m3/s. Požadovaných plavebních parametrů bude dosaženo jezovou zdrží od výjezdu z horní rejdy plavebního stupně až do prostoru Boletic, tedy převážně v intravilánu města Děčína. V projektu se počítá také s výstavbou malé vodní elektrárny se dvěma Kaplanovými turbínami, které mají plánovanou roční výrobu v průměrně vodném roce téměř 47 GWh. To představuje zhruba výkon pokrývající spotřebu elektřiny pro polovinu domácností v Děčíně.

Vliv Plavebního stupně Děčín na údolí Labe

Žádné území děčínských občanů nebude zatopeno ani nedojde k rozlivu mimo koryto řeky, naopak je navržena řada revitalizačních úprav, které změní dosavadní nepřirozený charakter prostorů na levém břehu pod nádražím Prostřední Žleb, při ústí Jílovského potoka a konečně i na pravém břehu při ústí Ploučnice pod novým silničním mostem. V těchto místech bude současná kamenná regulace koryta nahrazena rozvolněnou přírodní linií břehů, tůněmi, štěrkovými plážemi a mokřady, včetně nového ústí Ploučnice. Po dokončení jezu bude hladina řeky ve městě kolísat minimálním a ovlivnitelným způsobem, což umožní realizaci současně plánovaných odpočinkových klidových zón v prostoru pod zámkem, provázaných s revitalizací ústí Ploučnice, vybudováním nových cyklostezek a obnovou původní komunikace do Prostředního Žlebu. Tímto řešením se také podstatně zlepší hygienická situace uvnitř města, kdy rozkolísaností hladiny řeky dochází k pravidelnému obnažení břehů při obdobích sucha. Zároveň ale bude zajištěno mírné sezónní kolísání hladiny pro zachování charakteristických životních podmínek obnažovaných štěrkových náplavů v prostoru zdrže. V úseku řeky Labe od výjezdu z dolní rejdy plavebního stupně do prostoru Dolního Žlebu v říčním kilometru 733,61 bude potřebná plavební hloubka zajištěna systémem balvanitých břehových výhonů, které kromě soustředění proudu vytvoří řadu nových biotopů při břehu, vhodných pro vodní organismy i pro společenstva říčních náplavů. Prohrábka stávajícího dna pod hladinou bude pouze doplňková. Navrhované úpravy plavební cesty prostor vlastního řečiště Labe rozšiřují pouze v místech revitalizací, kde území není jinak využité. V přípravě řešení Plavebního stupně Děčín byl významně zapojen i ekologický expert a bývalý ministr životního prostředí Ing. Ivan Dejmal a řada dalších odborníků.

Dopravní přínosy vybudování Plavebního stupně Děčín

Zlepšené a zejména garantované plavební podmínky vytvoří předpoklady pro přechod značné části hromadné a kontejnerové silniční a železniční dopravy na dopravu lodní. V porovnání s vyspělými zeměmi jsme v přepravě obchodního zboží po vodních cestách na konci seznamu. Jedním z důvodů je právě to, že v oblasti Děčína jez dosud chybí. Hlavním důvodem je dopravní nespolehlivost úseku Labe přes státní hranici se SRN. Vybudováním Plavebního stupně Děčín se Česká republika stane méně závislou na obchodní politice zahraničních dopravců, kde se výše cen pro české zákazníky pravidelně pohybuje v závislosti na okamžitých plavebních podmínkách na Labi. Při zastavení vodní dopravy dochází absencí konkurence k výraznému růstu ceny dopravy, která se přímo projeví i na cenách zboží vyváženého a dováženého do České republiky. Vybudováním a zprovozněním Plavebního stupně Děčín významně naroste objem přepravovaného zboží vodní dopravou. Vodní doprava se svou volnou kapacitou a nejnižšími riziky havárií má v severozápadním koridoru velký potenciál. Důsledkem těchto změn bude také levnější cena přepravy pro export i import, což zásadně ovlivní konkurenceschopnost podnikání v naší republice. Rychlost vodní dopravy není při začleňování do logistických řetězců překážkou, protože rozhodující je spolehlivost dodávky umožňující plánování a nikoli doba přepravy. Často opomíjeným efektem je otevření vodní cesty rekreaci, jemuž dosud brání nízké a nestabilní ponory. V letním období budou možné nerušené plavby nejen českých a zahraničních lodí s ubytováním, ale také dojde k renesanci pravidelných lodních linek, o jejichž atraktivnosti svědčí dynamický rozvoj v jiných částech republiky, kde nejsou se splavností problémy. V neposlední řadě bude česká síť vodních cest zpřístupněna pro turistickou plavbu malých lodí. Dokončením stavby Plavebního stupně Děčín se otevírá cesta k efektivní plavbě po řece Labi směrem k mořím i do vnitrozemí.

Posouzení vlivů záměru na životní prostředí EIA

Aktuální stav posuzování vlivů na životní prostředí včetně kompletní dokumentace EIA je k dispozici na webové stránce.

(Zdroj: Ředitelství vodních cest ČR - http://www.rvccr.cz/)

Osobní lodní Doprava

Poznejte České Švýcarsko jinak než pěšky nebo na kole. Vydejte se na jedinečnou plavbu po Labi a užijte si nádherné přírodní panorama s výhledem na dominanty Českého Švýcarska. Labská plavební společnost nabízí řadu dalších atraktivních lodních výletů, například okružní cestu s grilováním ve Hřensku, výlet na pevnost Königstein, dále do Kurortu Rarthen, nebo do Drážďan. Labská plavební společnost také nabízí plavbu labským kaňonem do Míšně s programem a prohlídkou Popelčina zámku Moritzburg při zpáteční cestě autobusem. Další možností je atraktivní výlet na zámek Pillnitz, který je jedním z nejnavštěvovanějších skvostů na Labi.

(Zdroj: Labská plavební společnost - https://www.labskaplavebni.cz/)

Děčín průmyslové město

Děčín je nejen atraktivní turistické místo, ale také významné průmyslové centrum s mnoha podniky, které vytvářejí kvalitní pracovní místa. Dobré pracovní příležitosti lákají do města nové obyvatele. Pro příklad zmiňuje ty nejvýznamnější podniky působící na území Děčína. Zmíníme tři důležité průmyslové podniky. Pokud vás statistika podniků v Děčíne a okolí zajímá, podívejte se sem: https://cz.kompass.com/d/decin/cz_cz042_cz0421/

Společnost Chart Ferox, a.s.,

Je celosvětově uznávaným výrobcem a dodavatelem kryogenních zařízení a systémů na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů (O2, N2, Ar), CO2 a uhlovodíků, zejména zkapalněného zemního plynu (LNG). Firma má více než pětasedmdesátiletou tradici v oblasti strojírenství. Chart Ferox, a.s. se sídlem v Děčíně je součástí koncernu Chart Industries, Inc., s celosvětovým pokrytím a pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii a Německu.

Strategické umístění děčínského závodu na řece Labi umožňuje využití plavebního koridoru pro přepravu nadrozměrných výrobků směrem do Hamburku a dále po vodě do zámoří. Menší výrobní celky jsou distribuovány po železnici nebo po silnici do celého světa.

Více informací: http://www.chart-ferox.cz

RYKO a.s.,

Je společnost s bohatou historií, kde se opravují železniční vagony od roku 1871.

Díky tomu jezdí po evropských kolejích tisíce zkontrolovaných a bezpečných železničních nákladních vozů. RYKO je plně certifikovaný dodavatel údržby, prohlídek, oprav a modernizací pro železniční nákladní vozy všech typů a řad. Služby zahrnují celou paletu komplexní nabídky služeb pro majitele vozů z Česka i zahraničí

Více informací: https://www.ryko.cz/

RYKO PLUS spol. s r.o.

Je držitel a pronajímatel železničních nákladních vozů. Touto svou činností se podílí na uspokojování potřeb podniků petrochemického průmyslu již od roku 1994.

Kromě výše uvedených aktivit zajišťuje také údržbu vozů a jejich opravy, poskytuje převzetí funkce subjektu odpovědného za údržbu (ECM) a poradenství týkající se pronájmu a provozu železničních nákladních vozů při přepravě nebezpečných věcí. Zákazníci mají možnost se obrátit také v oblasti zajištění spedice.

Více informací : https://www.rykoplus.cz/index.php#aboutUs

Společnost České loděnice, a. s.

Působí na trhu nepřetržitě od 19. století. Je tradičním výrobcem nákladních lodí všeho druhu, technických plavidel a plovoucích zařízení. Ve svých závodech soustředěných kolem toku horního Labe je schopna pokrýt širokou škálu požadavků jak na novostavby, tak na komplexní opravy. Kvalita a technická úroveň výrobků plně odpovídá těm nejvyšším současným požadavkům. V současnosti disponuje společnost loděnicemi v Děčíně-Křešicích.

Více informací: http://www.ceskelodenice.cz/

Školy v Děčíně

V Děčíně se nachází množství škol, mateřských, základních, středních a také dvě fakulty ČVUT. Školy zásadně ovlivňují život ve městě, jeho o chod hlavně také námi sledovanou dopravu. Denní migrace zaměstnanců děčínských podniků, žáků škol, společně s nemalým počtem návštěvníku města, klade velké nároky na organizaci integrovaného dopravního systému.

Školy v Děčíně informace zde: https://www.mmdecin.cz/cs/skolstvi-a-vzdelavani

ČVUT fakulta dopravní - pracoviště Děčín

Pracoviště Děčín je pracovištěm pro zajištění technicko - provozních podmínek realizace bakalářského studijního programu "Technika a technologie v dopravě a spojích" uskutečňovaného na tomto pracovišti v souladu s akreditací udělenou ČVUT FD v oborech/specializacích „Dopravní systémy a technika“ ve studiu prezenčním, „Logistika a řízení dopravních procesů“ v prezenčním i kombinovaném studiu a „Letecká doprava“ ve studiu kombinovaném. Dále je na pracovišti Děčín realizován nově akreditovaný navazující magisterský program "Logistika a řízení dopravních procesů" v kombinovaném studiu.Pracoviště Děčín zajišťuje další činnosti v oblasti Celoživotního vzdělávání, řešení externích projektů, grantů a doplňkové činnosti realizovaných ČVUT FD. Pracoviště Děčín spolupracuje v rámci své činnosti s řadou odborníků významných severočeských podniků a organizací. Pro širokou veřejnost je pak určeno Celoživotního vzdělávání, které nabízí podnikům, organizacím, skupinám i jednotlivcům specializované programy, včetně rekvalifikačních

ČVUT fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

je jednou z osmi fakult ČVUT v Praze. Na pracovišti v Děčíně působí dlouhodobě Katedra softwarového inženýrství, která zde zajišťuje výuku bakalářského stupně oboru Aplikace softwarového inženýrství (ASI).

Pro akademický rok 2021/2022 připravujeme úplně nový obor Radioaktivita v životním prostředí (RŽP). Výuku tohoto nově akreditovaného oboru bude zajišťovat Katedra dozimetrie a ionizujícího záření.

Více informací: https://cvutdecin.cz/

Městská doprava logo © 2021 Vydavatelství WOLF, web by Miloslav